top of page

Visuel identitet

Med en visuel identitet forøger du dit brands genkendelighed og troværdighed.

Logo

Du får udviklet en responsiv logo suite med et primært logo, sekundært logo og bomærke i flere varianter, der kan anvendes til både tryk og web.

Typografi

Du får defineret én eller flere fonte til overskrifter, undertitler og  brødtekster. Evt. en reference til online font om nødvendigt.

Farver

Du får en palette med 3-6 farver defineret i CMYK, RGB, HEX og evt. Pantone, så farverne kan anvendes til både tryk og web.

Artworks

Du får et eller flere artworks, der kan skabe genkendelighed for dit brand, uden at logoet overeksponeres. Det kan bruges til mønstre, baggrunde mm.

Billedstil

Du får defineret en billedstil og opsat kriterier for udvælgelse af fotografier, så udtrykket for dit brand bliver sammenhængende på tværs af touch points. 

Mockups

Du får eksempler på din visuelle identitet anvendt i virkeligheden. Det kan være din branding sat ind på tryksager, sociale medier eller hvad der er relevant.

Sådan designes din
visuelle identitet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Evt.

Kontakt og tilbud

Du tager kontakt og giver mig indblik i din virksomhed og ønsker til design. Jeg vurderer opgavens omfang og sender et tilbud, som du skal godkende. Herefter fremsendes og betales faktura.

Briefing og møde

Du får et spørgeskema, du skal udfylde. Dette giver mig et dybere indblik i dit brand at arbejde ud fra. Om nødvendigt følger vi op med et møde på webcam, hvor vi kan gå i dybden.

Materialeindsamling og design

Du kan sende mig materialer i form at billeder mm. og jeg søger selv materiale. Jeg kigger ligeledes på konkurrenterne i markedet for at se, hvordan du kan skille dig ud.

Brandpræsentation

Med udgangspunkt i brief og de indsamlede materialer udvikler jeg din visuelle identitet og sender dig en lille brandpræsentation.

Revision 1 og 2

Du har mulighed for at komme med rettelser til brandpræsentationen af 2 omgange. Det er også her du læser korrektur og jeg finpudser de visuelle detaljer, inden den endelige designguide eksekveres.

Designguide

Jeg eksekverer designguiden, der er en udvidet variant af brandpræsentationen med flere detaljer omkring logo, typografi, farver, artworks, billedstil og mockups.

Godkendelse

Du får designguiden til endelig godkendelse. Dette er ikke et revisions step, men korrektur og accept inden filerne versioneres og leveres. Rettelser på dette tidspunkt faktureres ekstra.

Levering af filer

Du får leveret en pakke med designguide og filerne i flere formater som AI, EPS, SVG, JPEG, PNG og PDF, så de kan benyttes til alt fra tryk til web mm.

Ekstra materiale

Kan du ikke selv gå videre med at implementere designguiden, kan jeg hjælpe med design af ekstra materiale og skabeloner (f.eks. en tryksag eller Instagram opslag) ud fra din nye visuelle identitet. Vi afklarer hvilke behov du har i starten, så de kan inkluderes i det samlede tilbud.

Skal jeg hjælpe dig med grafisk design af en visuel identitet?

bottom of page